Rung chuông vàng khối 5

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đầu Thị Chín (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:49' 12-01-2010
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 563
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
1
Hội thi rung chuông vàng
học sinh khối 5
Trường tiểu học Trần Tống
Năm học 2009-2010
Người thực hiện : Đầu Thị Chín
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
2
Rung chuông vàng
vòng1
câu1
Số thích hợp điền vào ô trống là:
6
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
3
Rung chuông vàng
Màu của máu trong tim, lá cờ Tổ quốc , khăn quàng Đội viên là màu nào vậy?
màu đỏ
câu2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
4
Rung chuông vàng
Thành ngữ, tục ngữ nào nói về chủ đề
Con người vớ i thiên nhiên?
A) Lên thác xuống ghềnh.
B) Chị ngã em nâng.
C) Quê cha đất tổ.
A,
câu3
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
5
Rung chuông vàng
Ngày sinh nhật của Bác Hồ là ngày nào?
c/19 tháng 5
Câu4
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
a/ 18tháng 4
b/ 29 tháng 5
c/ 19 tháng 5
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
6
Rung chuông vàng
Tìm từ trái nghĩa trong câu ca dao sau:
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa.
Cạn > < sâu trên > < dưới
Câu5
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
7
Rung chuông vàng
Bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ của hoạ sĩ nào?

Tô Ngọc Vân
Câu6
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
8
Rung chuông vàng

b/Lưu Hữu Phước
Bài hát Reo vang bình minh do
nhạc sĩ nào sáng tác?
a/ Hoàng lân.
b/Lưu Hữu Phước
c/ Trịnh Công Sơncâu7
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
9
Rung chuông vàng
Phía bắc nước ta giáp với nước nào ?
Trung Quốc
Ấn Độ
Lào
A.Trung Quốc
Câu8
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
10
Rung chuông vàng
Tìm tích của 10 số tự nhiên đầu tiên .
c/ Số 0
Câu9
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
a/ 289
b/356
c/0
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
11
Rung chuông vàng
c/Dãy Bạch mã
Dãy núi nào tạo nên sự khác biệt về khí hậu giữa miền
Bắc và miền Nam ở nước ta?

Câu10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
a/ Dãy Đông Triều
b/ Dãy Hoàng Liên Sơn
c/Dãy Bạch Mã
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
12
Rung chuông vàng
Vòng 2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
13
Rung chuông vàng
Người Đội trưởng đầu tiên của Đội là ai?
a/Anh Kim Đồng
Vòng 2
Câu11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
a Anh Kim Đồng
b/ Anh Nguyễn Chí Thanh
c/ Anh La Văn Cầu
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
14
Rung chuông vàng
Biển báo cấm dưới đây
quy định điều gì?
c/Cấm đi ngược chiều
câu12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
a/ Cấm đi qua đường
b/cấm rẽ trái
c/ cấm đi ngược chiều
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
15
Rung chuông vàng
Vật liệu nào dưới đây để làm săm,lốp ô tô , xe máy ?
a,Tơ sợi
b,Cao su
c,Chất dẻo
b,Cao su
Câu13
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
16
Rung chuông vàng
Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm
trong câu sau:
Trường tiểu học Trần Tống thực hiện
tốt phong trào thi đua:
“ Xây dựng trường học ............... học sinh tích cực .”
thân thiện
Câu14
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
17
Rung chuông vàng
Bài Hạt gạo làng ta của tác giả nào?
a/ Văn Long
b/ Trần Đăng Khoa
c/ Hà Đình Cẩn .
b/Trần Đăng Khoa
Câu15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
18
Rung chuông vàng
Thành phố Hồ Chí Minh
Câu16
Trung tâm công nhiệp lớn nhất cả nước ta ở đâu?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
a/Hà Nội
b/Thành phố Hồ Chí Minh
c/ Đà Nẵng
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
19
Rung chuông vàng
Tìm giá trị của x
X+ 124,5 = 12,45x10
X= 0
Câu17
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
20
Rung chuông vàng
Hầu hết các kim loại đều ở thể rắn nhưng có một kim loại ở thể lỏng , có màu trắng bạc , đó là kim loại gì?
c/Thủy ngân
Câu18
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
a/ Đồng
b/ Sắt
c/ Thủy ngân
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
21
Rung chuông vàng
Câu19
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu
nước vào thời gian nào, ở đâu?
Ngày 5-6-1911 tại bến cảng Nhà Rồng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
22
Rung chuông vàng
Tính nhanh kết quả biểu thức sau :
(12,5 + 10 – 6,8) x (4,5- 4,5) +25
Đáp án : 25
Câu20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
a/ 254,8
b/ 25
c/ 34,7
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
23
Rung chuông vàng
Vòng 3
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
24
Rung chuông vàng
câu21
Vòng 3
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
What is this? It’s.........apple
a/ an
b/a
c/the
d/tow
a/ an
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
25
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày, tháng, năm nào?
C /Ngày 3 tháng 2 năm 1930
Rung chuông vàng
Câu22
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
A / 4/5/1954
B/ 3/2/1932
C / 3/2/1930
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
26
Rung chuông vàng
Bệnh nào dưới đây không lây do muỗi truyền ?
a, sốt rét
b, Viêm gan A
c/Sốt xuất huyết
d,Viêm não .
b, Viêm gan A
Câu23
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
27
Rung chuông vàng
Năm 1862 , người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn “Bình Tây Đại nguyên soái ”là ai?
Trương Định
Câu24
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
28
Rung chuông vàng
Từ Bắc vào Nam phần đất liền của nước ta
dài bao nhiêu ?
b/ 1650km
Câu25
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
a/2345km
b/ 1650km
c/ 2590km
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
29
Rung chuông vàng
Muốn tới tỉnh này bạn phải vượt qua Đèo Gió ,
đèo Giàng , đèo Cao Bắc .
Đó là tỉnh nào của nước ta ?
Tỉnh Cao Bằng
Câu26
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
30
Rung chuông vàng
Câu27
Ngày thành lập ĐỘI TNTPHồ
Chí Minh là ngày nào ?
15tháng 5
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
31
Rung chuông vàng
Câu28
Trường Tiểu học Trần Tống
được công nhận đạt chuẩn quốc gia
mức độ 2 năm nào ?
Năm 2009
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
32
Rung chuông vàng
Câu29
1/who are they?
They’re.................
a/ Teacher
b /Nurse
c/farmers
c/farmers
,
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
33
Rung chuông vàng
Câu30
Giáo sư đỏ Trần Tống sinh năm nào?
Năm 1916
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
34
Rung chuông vàng
................is a police officer.
a/ They
b/ I
c/ You
d / He
d/ He
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Câu31
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
35
Rung chuông vàng
Tính giá trị biểu thức
132,4 x 0,1+ 0,76 = ?
14
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TG
Câu32
Chào mừng ngày 22/12
Rung chuông vàng khối 5
36

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔVÀ CÁC EM HỌC SINH
CHÚC QUÝ VỊ SỨC KHOẺ