BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Đặng Thanh Nghị (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:43' 16-07-2009
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 394
Số lượt thích: 0 người
LIÊN ĐỘI:……………. ………...ngày……tháng…….năm 2008
CHI ĐỘI:………………
=*=

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
Năm học: 2008 – 2009

Đại hội khai mạc lúc….giờ…ngày …….tháng………năm 2008
Tại:…………………………………………………………….
Thành phần đại biểu gồm;
+ Đại biểu mời gồm có:
1…………………………………………………………..
2…………………………………………………………..
3…………………………………………………………..
4…………………………………………………………..
5…………………………………………………………..
+ Đại biểu chính thức dự Đại hội có:……../ Tổng số…………..
( Vắng:……..có lý do:……không có lý do:…………….)
- Đoàn chủ tịch Đại hội có:
1…………………………………………………………..
2…………………………………………………………..
3…………………………………………………………..
- Thư ký Đại hội:
1…………………………………………………………..
2…………………………………………………………..
+ Diễn biến Đại hội:
1. Bạn………………………………..thay mặt Đoàn chủ tịch đọc bái cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học vừa qua và bản phương hướng cho năm học tới
2. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu trong báo cáo tổng kết:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Đăng ký các danh hiệu thi đua:
+ Cuối năm chi đội sẽ đạt danh hiệu:…………………
+ Đăng ký chỉ tiêu phấn đấu đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ:……………
4. Bầu Ban chỉ huy chi đội mới:
+ Đại hội đã thống nhất bầu các bạn có tên sau vào Ban chỉ huy Đội. Năm học 2008 – 2009 và Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội
1…………………………………………………………..
2…………………………………………………………..
3…………………………………………………………..
4…………………………………………………………..
5. Bầu đại biểu đi dự Đại hội liên đội:
+ Đại hội nhất trí bầu các đại biểu có tên sau đây đi dự Đại hội liên đội:
1…………………………………………………………..
2…………………………………………………………..
3…………………………………………………………..
4…………………………………………………………..
5…………………………………………………………..
6. Mời Ban chấp hành chi đội của năm học qua lên bãi nhiệm
7. Các ý kiến phát biểu của Đại hội
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

Đại hội đã kết thúc tốt đẹp lúc…….giờ……phút cùng ngày.TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH THƯ KÝ ĐẠI HỘI
( Ký tên ) ( Ký tên )